OTN visits K-Net Office

Jake Wabano (K-Net), Mohamed Elmokadem (KOTM), Angie Fievoli (OTN), Steward Stein (OTN), Anthony Koostachin (K-Net), Penny Carpenter (K-Net), John Rolandson, and Adi Linden (K-Net).

Department: 

  • K-Net